Email stranice: info [at] stari-sokac.com - molimo sve objave za medije slati isključivo na ovaj mail

Uredništvo i novinari: 

Tomo Krbavac

web nickname: bećar,

e-mail: info [at] stari-sokac.com,

Đurđica Krbavac

web nickname: šokica

Fotografi: Tomo Krbavac, Đurđica Krbavac

Web administrator: Tomo Krbavac

www.stari-sokac.com

 

STARI ŠOKAC logotip: