PRIČE iz prošlosti i sadašnjeg života ŠOKCA kroz običaje, stare alate i zanate, stanove, ambare, ...

Kraj kazana - crtice iz gornjeg Srijema

Osvanulo maglovito i oblačno jutro. Baš pravo jesensko. Gusta i fina magla pala po malom šoru, mutna kao mutno staklo. Tmuran i žalostan izgled poprimiše kuće vlažnih krovova. Jedva se naziru obližnji šljivici i niži dio crkvenog tornja, pa i sam drum, po kojem stoje lokve prljave vode, gubi se u gustoj magli. Tišina je kao u svako po­spano jesensko jutro, tek kadkad prekine ju kukurik gizdavog pjetla i odziv redom njegovih drugova iz komšiluka. što dalje sve slabiji i sla­biji. Sad opet muklo rukne rog čordaša, sad pra­sne pucanj svinjarskog biča il’ zatutnji pod konj­skim nogama »pomost« u kojoj obližnjoj staji, popraćen gromkom psovkom. Selo je budno. Na »drvetonima« čuje se lupa, nad »odžacimac vije se dim. Kraj plota eno, uz nisku kućicu, pripovjedaju već dvije žene podbočivši jake kukove. Drhture pod zaogrnutim »rekljama«. A i jeste baš hladno, nema šale!

Otočko proštenje u Ilaču na Veliku Gospu

Na blagdan Velike Gospe u nekim slavonskim selima obilježavaju se godovi. Tako je u Cerni, na županjskom području ili u Starim Jankovcima u vinkovačkom kraju. Na isti blagdan na području Slavonije, Srijema i Baranje od davne prošlosti, sve do Domovinskoga rata 1990. g. bila su redovita hodočašća - proštenja. Pored drugih, čuvena su Gospina svetišta u Aljmašu, Sotinu i osobito u Ilači na vinkovačkom području. Prema vjerovanjima, u Ilači se u bunaru 1865.g. ukazala Gospa. Nekada se, u pučkoj tradicijskoj kulturi kazalo za momke koji nisu “griješili” kada „u mlade dane“ vide Gospu u bunaru s malim djetetom u naručju, a iznad njih svijetli i treperi zvijezda.

Bećar - crtice iz gornjeg Srijema

Išarani pršnjak pokriva mu široke grudi, a okrugla ogledalca treptala iz šarenih kožica. Na oči bi natukao svoj crni šešir, ispod uzanog oboda krijesila se dva crna oka duboka kao tamni pono­ri. Tanak i mekan brk pružio se nad usnama. Zdravo rumenilo oblilo mu jedre obraze, a kršan stas upotpunio je njegovu ljepotu. »Štrikano ćurakle« (kaput) tamno plave boje, sa širokom šarom bacio je na rame, ogrlicu od košulje otkopčao, snažne i koštunjave ruke prekrstio na prsima. U kućaru je gorila svjetiljka. Ispod očnih kapaka upiljio je ravnodušan pogled na ženu. Bili su sami. Napolju u tamnoj noći, orila se pjesma i vabila ga u bećarluk.