PRIČE iz prošlosti i sadašnjeg života ŠOKCA kroz običaje, stare alate i zanate, stanove, ambare, ...

Na posijela dvojnicama kroz Bapsku 35. leta uz svatovske običaje i pudarenja

Dvojnice, 10. studenoga. Pokraj tamburice vrlo je omiljen gla­zbeni instrumenat u Srijemu dvojnice. Nesamo čobani i mlađi svijet, nego i stariji vole navečer prebirati u dvojnice i tako razveseljavati svoju družinu. Nije to bučna muzika ali srcu bliza, puna starinske ljepote. Najbolji svirač u dvojnice je u našemu selu čika-Mata Kovačič.

Situacija u veljači 1935. ljeta - poklade u Srijemu - Ilok

Srijem, to je razbarušena momčina crvenih obra­za, šeširić navaljen na oči, široko raspoloženje, po­drumi bezdanski duboki, nepregledne ravnice masne crne zemlje, zatalasane na horizontu vinorodnom Fruškom gorom, Dunav, debela modra zmija, po kojem u pjesmi voze čeze, a šajke šorom. Ili je obješenjački valse o divnom kićenom Srijemu s cu­ricama, zdravima kao dren, kojih je poljubac više nego igdje sladak.

Gradište 1935. godine

Marljive tkalje u Gradištu - GRADIŠTE, 4. siječnja. — U našemu selu znatna Je i oživjeo tkalački obrt. Prije je svijet kupovao samo tvorničku slabu odjeću, a danas kad je nestašica novca sve veća, seoske snaše ponovno počinju sklapati stative, koje su se do sada sušile na tavanu. Tako sada već svaka treća kuća ima u sobi tkalačke sprave i kad se čovjek prošeta selom samo čuje šum stativa. Ovo je veoma dobar znak vraćanja domaćemu platnu koje je najbolje i najjače, a ne košta mnogo, jer je naš domaći produkt.