Sekcija koja će se isključivo baviti nošnjama, dijelovima nošnji, tj. oblačenju šokca, šokice, snaše, baje, čauša,…uz objašnjenja u kojim se krajevima (mjestu, selu) koje i kakve sve nošnje nosile.

Seljačka narodna nošnja i moda

Kako da se narodna nošnja uščuva u budućnost?

O samoj ljepoti naše seljačke pučke nošnje ne bi skoro bilo potrebno mnogo govoriti, jer su čitaoci mogli u našemu listu o tome predmetu pro­čitati više iscrpnih članaka. Ali o onome, što je naše i što se po svojoj vrijednosti i značajnim karakteristi­kama izdvaja i svrstava u red naših rijetkih vlastitosti, o tome treba go­voriti sa pažnjom i poštovanjem. Već zbog toga dakle, kada se govori o narodnoj pučkoj nošnji, običajima, pjesmi i ostalim svojstvima, treba da je svatko svijestan koliko je važna činjenica: znati svoje cijeniti i sa svojim se ponositi.

Tkanje ćilima

U Srijemu se još i danas pomoću sativa prave lijepi ćilimi. Bez njih se ne može zamisliti nikakva svečana zgoda. Po sobama služe kao ukras, ja­hači ih stavljaju na konje, a kada se ide s kolima pred goste, na sjedalima su obično prostrti ćilimi. Ćilima ima četiri vrste: u daske zanitani, kićenici i ćilimi s mašlijicama.

Očuvana špenzla

Dnevna štampa često upire prst na propadanje narodne nošnje, koja iščezava postepeno, komad po komad. Najprije je nestalo opanka, a onda „u naših baća našli uganih gaća“. Jedno sjećanje, Kozarac je zaklinjao našega seljaka, da opet obuje opanak i da duboko zaore u mrtvi kapital. Prošao je kao i onaj brižnik, koji je molio mudraca, da se ne igra sa biserima nad dubokim potokom.